Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal hushåll den 31/12 efter delområde, hushållsstorlek och år

Välj variabler

Antal och andel
SCB
Hushåll
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 61

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Ett hushåll (s.k. bostadshushåll) utgörs av samtliga personer som är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet. ... innebär att uppgift inte kan redovisas p g a för få hushåll

delområde

2015: Pga tillfälliga förändringar av geografiska gränser år 2015 redovisas inte folkmängden detta år för Kårtorp-Öbonäs och Vrinnevi. 2016 skapades det nya området Björkalund, vilket påverkade områdena Kårtorp och Vrinnevi. Dessa områden såg alltså inte likadana ut innan 2016. 2019 utökades det geografiska området Ljunga tätort. 2020 utökades det geografiska området Kvarsebo tätort vilket påverkade befolkningsstatistiken. År 2022 ändrades gränsen mellan Svärtinge och Eneby landsbygd eftersom Svärtinge tätort växt och blivit större både geografiskt och befolkningsmässigt.

delområde

Björkalund

Stadsdelen Björkalund bildades år 2016.