Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal ohälsodagar per person i åldern 16 - 64 år efter delområde, kön, enhet och år

Välj variabler

Antal ohälsodagar per person (ohälsotal) och antal personer
SCB
Ohälsotal
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 61

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summan av antalet hela dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen 16-64 år. Måttet blir då antalet dagar (ohälsodagar) med någon av dessa ersättningar per invånare i åldrarna 16-64 år under aktuellt år. Dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar. Ohälsotalet och sjukdagarna innehåller inte de dagar med sjuklön som arbetsgivaren står för.

enhet

... innebär att uppgift ej kan redovisas p g a för få individer

delområde

Björkalund

Stadsdelen Björkalund bildades år 2016.