Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Flyttningar per delområde efter delområde, typ av flytt och år

Välj variabler

antal flyttningar
Regiondatabasen (SCB)
FLYTT02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 62

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listaninflyttning från andra kommuner i Sverige , inflyttning från andra områden i kommunen , inflyttning från utlandet ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

delområde

Om du väljer flyttning från andra områden i kommunen för hela Norrköping så avser det alla flyttningar mellan bostäder inom kommunen oavsett avstånd, inte bara över en nykogräns.

delområde

Svärtinge

Eftersom bebyggelsen kring Svärtinge växt så mycket så ändrades år 2022 Svärtinges och Eneby landsbygds gränser så att även området nordsost om riksväg 51 (Gröndalen, Brandberget m fl) ingår i Svärtinge istället för i Eneby landsbygd.

Eneby landsbygd

Eftersom bebyggelsen kring Svärtinge växt så mycket så ändrades år 2022 Svärtinges och Eneby landsbygds gränser så att även området nordsost om riksväg 51 (Gröndalen, Brandberget m fl) ingår i Svärtinge istället för i Eneby landsbygd.

Kvarsebo tätort

2020 utökades det geografiska området Kvarsebo tätort vilket påverkade befolkningsstatistiken.

Ljunga tätort

2019 utökades det geografiska området Ljunga tätort.