Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Flyttningar in och ut från Norrköping efter kommun, flyttriktning och år

Välj variabler

Antal flyttningar
SCB
Flyttningar
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Utlandet , Ale ,

Valda 0 Totalt 292

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisning av antal flyttningar över kommungräns som gjorts under året. Observera att det inte är antal perosner som räknas eftersom en person kan ha flyttat flera gånger under ett år.

flyttriktning

... innebär att uppgift inte redovisas pga statistiksekretess

flyttriktning

Flyttnetto

Flyttnetto beräknas som antal inflyttningar minus antal utflyttningar.