Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Körda mil per person efter delområde och år

Välj variabler

Mil per person och år
SCB
Körda mil
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 61

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Antal körda mil per år och person, avser personbilar ägda av privatpersoner och personliga företag. Körda mil per person är beräknat av samtliga folkbokförda personer den 31 december respektive år.

delområde

... innebär att kategorin innehåller för få personer för att publiceras,

delområde

Björkalund

Området Björkalund bildades år 2016.