Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bilinnehav efter delområde, enhet och år

Välj variabler

antal och antal per invånare
SCB
Bilinnehav
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 62

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Avser personbilar i trafik ägda av fysiska personer eller personliga företag, där personerna är folkbokförda i Norrköping

delområde

Björkalund

Stadsdelen Björkalund bildades år 2016.

Övriga

Övriga innebär att personer eller personbilar inte har kunnat placerats i något namngivet delområde.