Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sysselsättning i åldersgruppen 20-64 år efter delområde (där personen bor), kön, enhet och år

Välj variabler

Antal och andel
SCB
Förvärvsarbetande
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 62

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Sysselsatt folkbokförd befolkning i åldrarna 20-64 år efter delområde där personen bor (är folkbokförd). Sysselsatt befolkning är de som räknas som sysselsatta enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) till och med 2021 och enligt SCB:s 'Befolkningens arbetsmarknadsstatus' (BAS) från och med 2022.

delområde (där personen bor)

Nyckelkodsområden på treställig nivå. Utgörs av stadsdelar inom centralorten och övriga delområden utanför centralorten.

enhet

... innebär att uppgift inte kan lämnas på grund av få individer.

enhet

Folkmängd

Avser folkbokförd befolkning 20-64 år i området den 31 december respektive år.