Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sysselsatta efter arbetsplatsens delområde, enhet, näringsgren och år

Välj variabler

Antal och andel
Statistiska centralbyrån (SCB)
Sysselsatta
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 62

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA, Jordbruk, skogsbruk och fiske , B+C, Tillverkning och utvinning , D+E, Energi och miljö ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Sysselsatta enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) till och med 2021 och enligt SCB:s Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) från och med 2022. Ibland benämns sysselsatta som förvärvsarbetande.

enhet

... innebär att uppgift inte kan lämnas på grund av få individer.