Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal arbetspendlare efter pendlingsriktning, kommun, kön och år

Välj variabler

Antal personer
SCB
Arbetspendling
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanUpplands Väsby , Vallentuna , Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

OBS! Fr o m 2022 så stämmer inte alltid summan av män + kvinnor med totalen, detta beror på att värdena inte är helt exakta för att skydda uppgifter om enskilda individer.
Som arbetspendlare mellan två kommuner räknas de som är förvärvsarbetande på ett arbetsställe i en kommun men är folkbokförd i en annan kommun. Som inpendlare räknas de som är förvärvsarbetande i Norrköping men folkbokförda i en annan kommun. Som utpendlare räknas de som är folkbokförda i Norrköping men förvärvsarbetande i en annan kommun. Tidsseriebrott: Fr.o.m. årgång 2019 infördes en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande. Status bestäms från och med år 2019 med hjälp av de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI). Har personen fått en lön i november som överstiger 99 kronor klassificeras personen som förvärvsarbetande. Tidigare användes uppgifter från de årliga kontrolluppgifterna (KU) för att sätta statusen förvärvsarbetande eller inte. Mer information finns på SCBs hemsida

pendlingsriktning

Utpendlare

Norrköpingsbor med arbetsplats i annan kommun än Norrköping.

Inpendlare

Boende i annan kommun med arbetsplats inom Norrköpings geografiska gräns.

år

2022

Fr o m 2022 så stämmer inte alltid summan av män + kvinnor med totalen, detta beror på att värdena inte är helt exakta för att skydda uppgifter om enskilda individer.