Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Arbetslöshet efter delområde, kön, enhet och år

Välj variabler

Antal och andel
SCB
Arbetslöshet
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNordantill , Marielund , Lagerlunda ,

Valda 0 Totalt 62

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Notera:

OBS! För åren fram till 2023 avser statistiken åldersgruppen 18-64 år men från och med 2024 avser den åldersgruppen 18-65 år.

år

2004

20-64 år

2005

20-64 år

2006

20-64 år

2007

20-64 år

2008

20-64 år

2009

20-64 år

2010

20-64 år

2011

20-64 år

2012

20-64 år

2013

20-64 år

2014

20-64 år

2015

20-64 år

2016

20-64 år

2017

20-64 år

2018

20-64 år

2019

20-64 år

2020

20-64 år

2021

20-64 år

2022

20-64 år

2023

20-64 år

2024

20-65 år
Som arbetslösa räknas de personer i åldrarna 18-64 år t o m år 2023 och 18-65 år fr o m 2024 som per den sista mars respektive år var inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetslösa (antingen som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd).Notera att andelen arbetslösa i denna tabell avser andel arbetslösa av befolkningen i respektive åldersgrupp den 31/12 året innan respektive mätår. I andra sammanhang redovisas ofta andelen arbetslösa av arbetskraften, men på delområdesnivå i kommunen är denna redovisning inte tillgänglig. Befolkningen avser den folkbokförda folkmängnden i åldersgruppen per den 31/12 året innan mätåret för antalet arbetslösa.

delområde

Nyckelkodsområden på treställig nivå. Utgörs av stadsdelar inom centralorten och övriga delområden utanför centralorten.

enhet

... innebär att uppgift inte kan lämnas på grund av få individer

enhet

Folkmängd

Avser folkmängden den 31/12 året innan mätåret i åldersgruppen 18-64 år till och med år 2023 och 18-65 år från och med år 2024